Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt był realizowany w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2015 r. w partnerstwie pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Francusko-Polską Izbą Gospodarczą, ALEPH Polska oraz Gminą Lublin i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Celem projektu była  poprawa jakości oferty edukacyjnej Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, oraz Wydziału Politologii UMCS oraz dostosowanie jej do potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy.

W ciągu pięciu lat udało się zrealizować założone cele i wskaźniki, w tym poszerzyć ofertę Wydziałów o nowe specjalizacje i kierunki, przeszkolić i wyposażyć w umiejętności praktyczne ponad 3000 studentów i studentek Uniwersytetu, a także wyposażyć pracownie w nowoczesny sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie. W projekcie uczestniczyło 3117 osób, z tego 1629 ukończyło praktyki zawodowe, 369 staże, a przeszkolonych zostało 1154 studentów i studentek! Na Wydziale Humanistycznym specjalizacje i specjalności ukończyło 853 studentów, na Wydziale Nauk o Ziemi 66, a studia wschodnioeuropejskie na Wydziale Politologii ukończyło 90 osób. Współpracowaliśmy z  blisko 500 przedsiębiorstwami z Polski i zagranicy, zrealizowaliśmy 10 wyjazdów studyjnych.

Ze względu na zaplanowany budżet w wysokości blisko 22 milionów złotych (ok. 5 mln euro) i liczbę uczestników jest jednym z największych projektów edukacyjnych w kraju.  Do realizacji zadań zaangażowanych zostało ponad 500 osób z rożnych dziedzin nauki i ze środowiska biznesowego, co przyczyniło się do kompleksowości i różnorodności forma wsparcia.

Projekt zdobył również uznanie poza regionem lubelskim, o czym świadczy zaprezentowanie go w ogólnopolskiej kampanii „Małe wielkie rzeczy” realizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także w przygotowywanym katalogu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Otrzymał tytuł Laureata VII edycji Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2013 oraz Srebrne Godło Najwyższej Jakości QI w kategorii QI SERVICES pod patronatem MRR, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i PARP.

Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za współpracę i zaufanie, a także za okazaną cierpliwość i zrozumienie. Wypracowane standardy były warte włożonego nakładu pracy.
Życzymy Państwu dalszych sukcesów zawodowych oraz realizacji założonych celów, ale przede wszystkim zdrowia, spokoju i pogody ducha.

Z pozdrowieniami,

Zespół Projektu

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...