Wielokulturowość w Polsce

Wywiad dotyczący specjalności „Wielokulturowość w Polsce”

Liczba godzin: 420, 3 nabory x15 osób (razem 45 osób)

ADRESACI:

Studenci II stopnia (I rok) Wydziału Humanistycznego, zainteresowani poznaniem kultur, języków a także historii mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę. W przypadku nieskompletowania grupy możliwe jest przyjęcie osób z innych wydziałów UMCS.

INFORMACJE O SPECJALNOŚCI:

W zglobalizowanym świecie wielokulturowość stała się swoistą wartością, która umożliwia normalne i naturalne, bezkonfliktowe współżycie narodów, grup etnicznych, społeczności lokalnych, szczególnie jest istotne na obszarach pogranicznych. W współczesnej Polsce ta kwestia jest istotna z tej racji, że dosyć wyraźnie  rozwija się ruch emigrancki i coraz więcej przybyszów z innych krajów i narodów zamieszkuje w naszym kraju (na stałe bądź na długi okres czasowy). Poznanie ich historii i kultury najefektywniej prowadzi do przełamywania stereotypów i uprzedzeń, co w konsekwencji daje możliwość unikania sytuacji konfliktowych.

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Z dziejów mniejszości narodowych w Polsce
 2. Status i prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, w kontekście powszechnym
 3. Historia i kultura wybranych mniejszości narodowych w Polsce (w tym Żydzi, Romowie, Tatarzy, Niemcy, Słowianie wschodni, Litwini, Słowacy itd.)
 4. Nowe mniejszości kulturowe i etniczne w Polsce (np. Wietnamczycy, Czeczenii itd.)
 5. Mniejszości religijne w Polsce – historia i współczesność
 6. Komunikacja kulturowa i międzykulturowa
 7. Pogranicza kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej
 8. Stereotypy jako problem języka i kultury
 9. Polonia na świecie
 10. Historia i kultura wybranych grup etnicznych z terenu Polski (np. Kaszubi, Ślązacy, Łemkowie)
 11. Projekty społeczne na rzecz mniejszości narodowych w Polsce i w Europie
 12. Podstawy wybranego języka nowych mniejszości (np. wietnamski, arabski, japoński, chiński itp.)
 13. Praktyki w wybranych instytucjach zajmujących się wielokulturowością (np. instytucje państwowe, muzea, instytucje kulturalne, stowarzyszenia)
 14. Staże dla studentów i absolwentów

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 420 h- 4 semestry, w tym:

- wykłady 165 h,
- ćwiczenia- 225 h,
- praktyki 30 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent specjalności uzyska przygotowanie do podejmowania (lepszego wykonywania) pracy zawodowej.

Osoba kończącą tę specjalność będzie mogła pracować w ośrodkach dla uchodźców, a także współpracować z ramienia różnych instytucji państwowych (lokalnych, wojewódzkich) z przedstawicielami licznych mniejszości narodowych zamieszkujących nasz kraj. Znajomość ich kultur, języka oraz historii pozwoli na łatwiejszy kontakt z nimi  i ułatwi współdziałanie.

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...