Uczelniany System Gromadzenia Danych od Pracodawców

USGDOP: www.usgdop.umcs.pl

System Gromadzenia Danych od Pracodawców to ważny element współpracy partnerskiej w modelu uczelnia – przedsiębiorca. System jest złożony z dwóch elementów: procedury badawczej (założenia badawcze oraz ankieta z zakresu dopasowania kompetencji studentów i absolwentów UMCS-u do współczesnego rynku pracy) oraz systemu informatycznego służącego do gromadzenia i przetwarzania danych zebranych od pracodawców.

Program będzie zaprojektowany w architekturze wielowarstwowej i oparty o wzorzec MVC. Będzie kompatybilny z procedurą badawczą (metodami i technikami).

System będzie umożliwiał m.in.:

  • zbieranie i przetwarzanie wybranych informacji;
  • przeprowadzanie badań on-line;
  • obsługę procesów związanych z praktykami i stażami studenckimi oraz zatrudnianiem absolwentów UMCS;
  • zarządzanie informacją o studentach odbywających praktyki i staże;
  • badanie satysfakcji i efektywności praktyk/staży/zatrudnienia absolwenta na podstawie automatycznie generowanych ankiet wypełnianych przez pracodawcę;
  • zarządzanie bazą danych pracodawców oraz informacją o wydziałach i kierunkach studiów;
  • szyfrowanie danych za pomocą protokołów HTTPS.

Badania pracodawców zatrudniających absolwentów i studentów będą prowadzone systematycznie. Z materiałów zebranych w trakcie badania pracodawców, co roku, będzie sporządzany i publikowany na stronie projektu raport.

Do badań zostaną wykorzystane liczne kontakty uniwersytetu z pracodawcami.  Kontakty są stale poszerzane dzięki działaniom takim jak: panele z pracodawcami, praktyki czy płatne staże.

Celem Uczelnianego Systemu Gromadzenia Danych od Pracodawców jest poznanie poziomu wiedzy, umiejętności i postaw studentów oraz absolwentów Uniwersytetu, a także poznanie stopnia ich dopasowania do potrzeb pracodawców.

W związku z realizacją Procesu Bolońskiego, w ramach USGDOP uwzględnione zostaną 3 jego wymiary:

  • Wiedzy – rozumiana jako zarówno zakres wiadomości jak i głębia ich rozumienia;
  • Umiejętności – rozumiane jako komunikacja, rozwiązywanie problemów, zastosowanie wiedzy w praktyce;
  • Postawy – rozumiane jako tożsamość, współpraca, odpowiedzialność.

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...