Techniki audiowizualne

Wywiad dotyczący specjalizacji „Kultura przekazu i techniki audiowizualne”

Liczba godzin: 450, 3 nabory x2 grupy x 15 osób (razem 90 osób)

ADRESACI:

Specjalizacja przeznaczona jest dla studentów studiów I stopnia (rozpoczynających II rok) na Wydziale Humanistycznym, które zainteresowane są pozyskaniem wiedzy z zakresu realizacji informacji i prezentacji audiowizualnej. Osoby chcące poznać i zrozumieć specyfikę współczesnej kultury audiowizualnej, ukształtowanej przez film a w ostatnich latach zdominowanej przez nowoczesne media i technologię cyfrową.
W przypadku nieskompletowania grupy możliwe jest przyjęcie osób z innych wydziałów UMCS.

INFORMACJE O SPECJALIZACJI:

Współczesna kultura audiowizualna w coraz większym stopniu uniwersalna i masowa zorientowana jest przede wszystkim na komunikowanie się. Błyskawiczny rozwój rozmaitych form jej przekazu (telewizji, Internetu) w sposób znaczący i zarazem nieodwracalny zmienia oblicze kultury naszych czasów. Zajęcia teoretyczne z historii środków masowego przekazu, gatunków filmowych i literackich, technik audiowizualnych oraz związków pomiędzy poszczególnymi dziedzinami sztuki gwarantują niezbędną wiedzę do lepszego rozumienia dorobku kulturalnego. Specjalność ta obejmuje zagadnienia kultury audiowizualnej oraz wyjaśnia rolę mediów w komunikacji społecznej. Odbiór i analizę sztuki współczesnej ułatwią zajęcia z podstaw technik fotograficznych, warsztaty audiowizualne, warsztaty fotografii cyfrowej.

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Historia sztuki
 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej
 3. Historia i teoria fotografii w zarysie, kierunki, gatunki, najważniejsze postacie
 4. Historia i teoria gatunków filmowych w zarysie
 5. Historia telewizji i gatunki telewizyjne
 6. Kultura audiowizualna, teorie funkcjonowania w cywilizacjach starego i nowego typu
 7. Filozofia – człowiek i świat-kulturowe wymiary egzystencji ludzkiej
 8. Sposoby opisywania świata na przykładzie obrazowania literackiego, obrazów fotograficznych, obrazu filmowego, obrazu dźwiękowego
 9. Podstawy fotografii cyfrowej
 10. Warsztaty fotografii cyfrowej
 11. Podstawy zapisu dźwięku
 12. Podstawy wideozapisu
 13. Warsztaty audiowizualne

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 450 h- 4 semestry, w tym:

- wykłady 135 h,
- ćwiczenia- 285 h,
- praktyki 30 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent specjalizacji będzie znał i rozumiał specyfikę współczesnej kultury audiowizualnej, ukształtowanej przez film a w ostatnich latach zdominowanej przez nowoczesne media i technologię cyfrową. Będzie świadomy znaczenia nowych mediów, ich wpływu na rzeczywistość społeczną, potrafił tę wiedzę wykorzystać w rozważaniach analitycznych i działaniu praktycznym.

Specjalizacja przygotowuje pracowników:

 • mediów
 • agencji promocji i reklamy
 • organizacji i instytucji kulturalnych (muzea, kina, teatry)
 • instytucji i przedsiębiorstw jako rzecznik prasowy lub osoba odpowiedzialna za public relations
 • ośrodków dydaktycznych, placówek oświatowych.

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!

———————————————————————————————————

WYCIECZKA NASZYCH STUDENTÓW DO RADIA I TELEWIZJI

———————————————————————————————————-

Wycieczka studentów specjalności „Kultura przekazu i techniki audiowizualne” do klasycznej pracowni fotograficznej.

Wykonanie filmu- p. Łukasz Kucharski

Wycieczka studentów specjalności „Kultura przekazu i techniki audiowizualne” do współczesnej pracowni fotograficznej.

Wykonanie filmu- p. Łukasz Kucharski

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...