Regionalistyka

Wywiad dotyczący specjalności „Regionalistyka”

Liczba godzin: 420, 3 nabory x15 osób (razem 45 osób)

ADRESACI:

Specjalność przeznaczona jest dla studentów studiów I stopnia (rozpoczynających II rok) na Wydziale Humanistycznym. W przypadku nieskompletowania grupy możliwe jest przyjęcie osób z innych wydziałów UMCS.

INFORMACJE O SPECJALNOŚCI:

Absolwent specjalności „Regionalistyka” zostanie wyposażony w wiedzę i kompetencje w zakresie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego regionu, specyfiki języka, folkloru, literatury i historii regionu oraz regionalnego rynku pracy, którą wykorzysta w pracy zawodowej w szkole, instytucjach oświatowych, kulturalnych, samorządowych, mediach, placówkach promujących region i kreujących „markę regionalną”.

Dzięki wszechstronnemu wachlarzowi zdobytych doświadczeń wzrośnie jego konkurencyjność na rynku pracy nie tylko jako filologa i nauczyciela, ale także menadżera i mecenasa kultury regionu, znającego i rozumiejącego rolę dziedzictwa narodowego, zorientowanego w problematyce znaczenia kultury i historycznej zmienności form językowych i kulturowych w etnokulturowej różnorodności świata – od poziomu lokalnego i regionalnego do europejskiego i globalnego. Jako regionalista i nauczyciel-przewodnik oraz inicjator i animator życia kulturalnego regionu będzie umiał łączyć regionalną przeszłość i współczesność, analizować procesy historyczne, kształtujące specyfikę regionu i jego podstawy organizacyjne, odczytywać znaki łączące tradycję rodzinną z tradycją środowiska regionalnego. Dzięki znajomości podstawowych założeń polityki regionalnej Unii Europejskiej i zasady ochrony dziedzictwa niematerialnego, z wykorzystaniem możliwości płynących z tradycji wielokulturowości i pogranicza językowo-kulturowego, a także umiejętności kreowania wizerunku regionu w powiązaniu z możliwościami współpracy międzynarodowej, może stać się fachowcem przydatnym w mediach, w turystyce i rekreacji oraz administracji rządowej i samorządowej.

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Teoria regionalistyki i koncepcje regionu
 2. Polityka regionalna Unii Europejskiej
 3. Historia Lubelszczyzny i walory turystyczne Regionu
 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego Regionu (w świetle konwencji UNESCO 2003)
 5. Samorząd i jego instytucje w Regionie – podstawy prawne i zakres działalności
 6. Społeczności lokalne i mniejszości narodowo-religijne w Regionie
 7. Przeszłość językowa Lubelszczyzny
 8. Językowa charakterystyka Lubelszczyzny (stan współczesny)
 9. Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny na tle innych regionów: folklor i obrzędowość, sztuka obrzędowa, kultura muzyczna
 10. Literatura w regionie: XV-XVII w., XVIII i poł. XIX w., II poł. XIX w., XX w.
 11. Język pisarzy Regionu
 12. Pisarstwo ludowe w Regionie
 13. Teatr, dramat, czasopiśmiennictwo – rola w promocji Regionu
 14. Regionalny rynek pracy, jego specyfika i współpraca transgraniczna
 15. Warsztat regionalisty (słowniki i atlasy językowe i etnograficzne)
 16. Warsztat regionalisty (tradycja i kultura współczesna)
 17. Praktyczne aspekty badań terenowych

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 420 h- 4 semestry, w tym:

- wykłady 135 h,
- ćwiczenia- 255 h,
- praktyki 30 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent specjalNOŚCI uzyska przygotowanie do podejmowania (lepszego wykonywania) pracy zawodowej: zostanie wyposażony w wiedzę i kompetencje w zakresie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego i językowego regionu, specyfiki języka, folkloru, literatury i historii regionu, którą potrafi wykorzystać w pracy zawodowej w szkole, instytucjach oświatowych, kulturalnych, samorządowych. Jest osobą, która:

 • Rozumie i umie analizować procesy historyczne, kształtujące specyfikę regionu i jego podstawy organizacyjne,
 • Umie łączyć regionalną przeszłość i współczesność,
 • Potrafi odczytywać znaki łączące tradycję rodzinną z tradycją środowiska regionalnego,
 • Dostrzega wpływy wartości związanych z kulturą regionu na życie poszczególnych ludzi,
 • Zna podstawowe założenia polityki regionalnej Unii Europejskiej,
 • Rozumie zasady funkcjonowania i organizacji instytucji kultury regionalnej,
 • Umie sytuować problemy regionu w wymiarze krajowym i globalnym.
 • Regionalista może być inicjatorem i animatorem życia kulturalnego regionu, propagatorem szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego regionu.
 • Jako nauczyciel-przewodnik może podejmować się realizacji regionalnych programów edukacyjnych,
 • Może stać się fachowcem przydatnym w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach kulturalnych, placówkach oświatowych, administracyjnych i turystycznych.
 • Może pracować w mediach, działać w organizacjach społecznych i kulturalnych, fundacjach, stowarzyszeniach oraz placówkach promujących region i kreujących „markę regionalną”.
 • Jako osoba zorientowana w problematyce znaczenia kultury i historycznej zmienności form językowych i kulturowych w etno-kulturowej różnorodności świata – od poziomu lokalnego i regionalnego do europejskiego i globalnego – może pełnić rolę menadżera i mecenasa kultury regionu, znającego i rozumiejącego rolę dziedzictwa narodowego.

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...