Przeszłość w mediach

Przeszłość w mediach-mediatyzacja historii

Liczba godzin: 525, 3 nabory x 2 grupy x 15 osób (razem 90 osób)

ADRESACI:

Studenci II stopnia (I rok) studiów historycznych oraz innych kierunków humanistycznych i społecznych m.in. filozofii, politologii, socjologii, filologii polskiej, kulturoznawstwa.

INFORMACJE O SPECJALNOŚCI:

Specjalność ma za zadanie wzmocnić pozycję studentów Wydziału Humanistycznego na rynku pracy. Cel ten realizowany będzie poprzez możliwie pełne zaznajomienie uczestników kursu z charakterem współczesnych mediów oraz ich wprowadzenie w praktyczne aspekty zastosowania tychże mediów w szeroko pojętym propagowaniu refleksji historycznej. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę dotyczącą podstaw funkcjonowania kultury, znaczenia obiegu informacji (w przeszłości i obecnie) dla kształtowania się społeczeństw oraz miejsca historii w budowaniu ich tożsamości, wzbogacaniu tzw. wysokiej kultury, ale także w tworzeniu popularnych form kulturalnych zarówno w społecznościach lokalnych, jak też narodowych.

Szczególne umiejętności absolwent zdobędzie w następujących dziedzinach: projektowanie i realizacja stron internetowych o profilu historycznym (portale specjalistyczne i społecznościowe), tworzenie filmów dokumentalnych, wideo-notacji, i innych materiałów audiowizualnych, pisanie scenariuszy inscenizacji historycznych, teoria i praktyka prowadzenia grup rekonstrukcyjnych.

Specjalność jest adresowana przede wszystkim do uczestników studiów II stopnia prowadzonych w ramach Wydziału Humanistycznego [m.in. historii, kulturoznawstwa, archeologii, filologii polskiej i neofilologii oraz innych kierunków humanistycznych i społecznych].

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Komunikacja kulturowa
 2. Multimedia w warsztacie historyka
 3. Historia w muzeach
 4. Analiza narracji historycznej
 5. Historia mediów
 6. Społeczna funkcja historii
 7. Współczesne teorie poznania historycznego
 8. Multimedialny przekaz historyczny
 9. Historia w filmie
 10. Historia w sztuce
 11. Mikrohistorie
 12. Zasoby historyczne w Internecie
 13. Historie performatywne
 14. Realizacja filmu historycznego
 15. Projektowanie stron i portali internetowych
 16. Technologie informacyjne w nauce i edukacji
 17. Polityka historyczna
 18. Alternatywne dyskursy historii

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 525 h- 4 semestry, w tym:

- wykłady 105 h,
- ćwiczenia- 315 h,
- praktyki 105 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent specjalności uzyska przygotowanie do podejmowania (lepszego wykonywania) pracy zawodowej w świecie historii obecnej w ‘nowych mediach’. W szczególności absolwenci zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie:

 1. Umiejętności przydatnych w instytucjach informacji, administracji, kultury i nauki, edukacji,
 2. Projektowania stron i portali internetowych,
 3. Umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem: Photoshop; Acrobat; PageMaker; Document Express Desktop; Sony Vegas Movie Studio; Ulead VideoStudio.
 4. Tworzenia i prowadzenia wideo-konferencji,
 5. Umiejętności profesjonalnego posługiwania się technikami cyfrowymi: operowanie kamerą i aparatem cyfrowym, montaż cyfrowy, montaż dźwiękowy,
 6. Produkcji krótkich form filmowych i telewizyjnych – teledysk, spot reklamowy, film animowany, film dokumentalny,
 7. Projektowania programów e-learningowych,
 8. Produkcji wydawnictw multimedialnych, gier komputerowych, produkcja czasopism internetowych, zarządzanie portalem internetowym, siecią sprzedaży on-line,
 9. Programów do tworzenia cyfrowych baz danych i ich praktycznego wykorzystania w celu stworzenia elektronicznego repozytorium,
 10. Stosowania wybranych aplikacji informatycznych odnoszących się do grafiki komputerowej w tworzeniu wirtualnych reprezentacji przeszłości,
 11. Tworzenia repozytoriów elektronicznych (instytucjonalnych, regionalnych, dziedzinowych itp.), pracy w instytucjach kultury, środkach masowego przekazu, administracji publicznej itp. efektywnej organizacji zasobów informacyjnych.

Absolwent specjalności, dzięki specjalistycznej wiedzy o funkcjonowaniu mediów, podbudowanej odpowiednimi praktykami zawodowymi, będzie miał możliwości znalezienia zatrudnienia zarówno we wszystkich instytucjach związanych z propagowaniem szeroko pojętej kultury historycznej, np.: muzea, redakcje czasopism, radio i telewizja, czy biura reklamy, jak również organach publicznych (urzędy państwowe i administracji lokalnej), prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Specjalność przygotowuje zatem absolwentów do pełnienia roli „menadżerów pamięci historycznej”. Jej celem jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do pracy w świecie historii obecnej w „nowych mediach”.

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!


Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...