Program Absolwent/ka

„PRO ABSOLWENT/KA” to kompleksowy pakiet działań skierowany na:

  • wzmocnienie jakości usług świadczonych przez pracowników Biura Karier UMCS;
  • pomoc studentom Uniwersytetu w odnalezieniu się na współczesnym rynku pracy.

Działania te będą możliwe między innymi poprzez:

1) Szkolenie pracowników Biura Karier z zakresu udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego, uprawnień trenerskich oraz prowadzenia coachingu, a także uprawnień do diagnozowania narzędziem MBTI

2) Szkolenia dla studentów UMCS „Różni ludzie – równe szanse” oraz „Zakładanie, prowadzenie i praca w organizacjach pozarządowych i sferze pozabiznesowej”

Szkolenie „Różni ludzie – równe szanse” realizowane jest w ramach programu rozwoju zawodowego i budowania odpowiedzialnych społecznie postaw na rynku pracy i obejmuje tematykę odpowiedzialnego rozwoju zawodowego – m.in. aspekty zjawisk dyskryminacyjnych, działań antydyskryminacyjnych na rynku pracy, prawo antydyskryminacyjne, prawo pracy,  umiejętność korzystania ze swoich praw, budowanie kompetencji obywatelskich. Szkolenie trwa 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin).

Szkolenie „Zakładanie, prowadzenie i praca w organizacjach pozarządowych i sferze pozabiznesowej” obejmuje tematykę związaną  z zapoznaniem studentów z ideą tworzenia i działalności organizacji pozarządowych, podstawami prawnymi ich funkcjonowania, sposobami pozyskiwania środków na działalność, a także innymi możliwościami rozwoju zawodowego/pracy w sferze pozabiznesowej. Szkolenie trwa 24 godziny (3 spotkania po 8 godzin).

3) Program „Talenty UMCS”

„Talenty UMCS” to program wyszukiwania, przygotowania do wejścia na rynek pracy i promowania szczególnie zdolnych studentów oraz całych zespołów. W ramach zadania wyszukani zostaną studenci UMCS wyróżniający się osiągnięciami naukowymi, zawodowymi, działalnością poza programem studiów (sportową, społeczną itp.) oraz zespoły formalne i nieformalne, realizujące ciekawe projekty i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym, naukowym itp.

Studenci indywidualni oraz zespoły projektowe zostaną objęci coachingiem pozwalającym na wzmocnienie swojego potencjału. Każdemu studentowi oraz zespołowi stworzona zostanie internetowa wizytówka zawodowa. Wizytówki będą stanowiły bazę talentów UMCS dla potencjalnych pracodawców, która będzie promowana w środowisku gospodarczym regionu i kraju.

W ramach zadania wydana została publikacja Przewodnik Alterkariera – Praca w Trzecim Sektorze którą można również odebrać bezpłatnie w Biurze Karier UMCS.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń i warunków uczestnictwa dostępne są w Biurze Karier: ul. Sowińskiego 12 pok. 5, godz. 9.00-15.00, tel.: 81 537 50 70, tel.:/fax: 81 537 50 69 oraz na stronie http://www.kariera.umcs.lublin.pl w zakładce „Warsztaty i szkolenia” -> „UMCS dla rynku pracy”.

Koordynator Talentów: Natalia Wilewska e-mail: natalia.wilewska@umcs.pl

Koordynator zadania: Mirosław Ciołek e-mail: miroslaw.ciolek@umcs.pl

Zapraszamy do kontaktu!

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...