Praktyki i staże

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW Z NABORU 2013

Do 30 kwietnia 2014 należy na adres dorota.gorczynska@umcs.pl przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na praktyki. Na podstawie informacji z formularza pracownik biura przygotowuje dla każdego umowę na praktyki, co będzie oznaczało uzyskanie zgody na rozpoczęcie realizacji praktyk. Podczas odbywania praktyki student wypełnia Dzienniczek praktyk, natomiast po zakończonej praktyce ankiety. Wszystkie dokładne informacje znajdują się w Regulaminie praktyk dostępnym poniżej.

KONKURS STAŻOWY

konkurs stażowy 2014 2015

formularz zgłoszeniowy na staż Bałkanistyka

formularz zgłoszeniowy na staż język francuski język hiszpański

formularz zgłoszeniowy na staż Przeszłość w mediach

formularz zgłoszeniowy na staż Komunikacja urzędowa i biznesowa, E-edytorstwo

formularz zgłoszeniowy na staż Tłumacz symultaniczny

formularz zgłoszeniowy na staż Zarządzanie danymi

formularz zgłoszeniowy na staż Zarządzanie w kulturze, Kultura przekazu i techniki audiowizulane, Cyberkultura

REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY

regulamin praktyk i staży

DOKUMENTY – PRAKTYKI

Formularz zgłoszeniowy na praktyki zawodowe 2014 - wypełniony odesłać na maila dorota.gorczynska@umcs.pl

Dziennik praktyk – wypełniany podczas praktyki, dostarczany w wersji papierowej do biura projektu po zakończonej praktyce

umowa praktyki wzór – wzór do zapoznania się

Zaświadczenie – potwierdzenie zatrudnienia

Druk potwierdzenia odbycia rozmów kwalifikacyjnych na praktykę

Ankieta dla opiekuna praktyki po praktyce

Ankieta dla studenta po praktyce 2013/2014

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!

W ramach projektu przewidziane są bezpłatne praktyki. Każdy Uczestnik Projektu będzie zobligowany do ich odbycia. W zależności od realizowanej specjalności wymiar praktyk waha się od 30 do 105 godzin. Praktyki realizowane na Wydziale Humanistycznym oraz na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi będą realizowane w Polsce oraz zagranicą. Studenci Studiów Wschodnioeuropejskich odbędą praktyki wyłącznie w krajach Europy Wschodniej.

… A DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE

Jako dodatkowe wsparcie realizowane będą 120-godzinne płatne staże. Ze względu na swoją formułę, odbyć staż będą mieli możliwość tylko najlepsi, najbardziej aktywni studenci. Celem stażu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas praktyki.

Dla studentów Wydziału Humanistycznego zostanie zorganizowane 228 staży krajowych oraz 18 staży zagranicznych. 27 studentów specjalności Kartografia i geoinformacja odbędzie staże krajowe. W ramach Studiów Wschodnioeuropejskich 30 studentów będzie miało możliwość odbycia stażu w Europie Wschodniej.

PRAKTYKA I STAŻ – DOSKONAŁE WARUNKI ROZWOJU

Celem praktyk i staży jest poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów oraz wykształcenie umiejętności zastosowania jej w praktyce.

Zarówno praktyki jak i staże będą realizowane u pracodawców, których profil działalności jest zbieżny z tematem realizowanej specjalności. Dzięki tematycznemu powiązaniu specjalności oraz branży pracodawcy działania realizowane będą na wysokim poziomie, a także wzrośnie efektywność realizowanego programu studiów. Jako miejsce praktyk zostaną wybrane przedsiębiorstwa oraz organizacje, które stworzą praktykantom i stażystom doskonałe warunki rozwoju. W trakcie trwania praktyk i staży studenci będą mieli możliwość zapoznania się z organizacją i funkcjonowaniem urzędów, przedsiębiorstw i innych instytucji – przyszłych pracodawców – oraz z ich potrzebami i wymaganiami.

Praktyki i staże to nie tylko świetna okazja wykazania się i zdobycia nowych umiejętności, ale także doskonały start do przyszłej kariery! Podczas praktyki oraz stażu student będzie miał dostęp do zasobów wiedzy przedsiębiorstwa lub organizacji oraz możliwość uczenia się od najlepszych. Każdy praktykant oraz stażysta będzie miał możliwość nabycia wielu umiejętności technicznych i interpersonalnych.

Kontakt:

Biuro staży i praktyk

ul. Sowińskiego 12/12,

20-040 Lublin

tel. (81) 537 28 73

dorota.gorczynska [at] umcs.pl

/strong

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...