Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie

Wywiad dotyczący specjalności „Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie”

Liczba godzin: 424, 3 nabory x 2 grupy x15 osób (razem 90 osób)

ADRESACI:

Specjalność przeznaczona jest dla studentów studiów I stopnia (rozpoczynających II rok) na Wydziale Humanistycznym. W przypadku nieskompletowania grupy możliwe jest przyjęcie osób z innych wydziałów UMCS.

INFORMACJE O SPECJALNOŚCI:

Turystyka jest coraz bardziej powszechną formą spędzania czasu wolnego, wraz z sektorem usług stała się w ostatnich latach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki, która relatywnie szybko przynosi konkretne efekty ekonomiczne i społeczne.

Kształcenie w zakresie funkcjonowania turystyki w regionie, skierowane do osób o profilu humanistycznym, ma na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz zagadnień związanych z gospodarowaniem zasobami turystycznymi. Ponadto, w ramach specjalności studenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie organizacji i funkcjonowania turystyki.

Utworzenie specjalności Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie dla studentów Wydziału Humanistycznego UMCS jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Prężny rozwój branży turystycznej w minionych latach oraz dobre prognozy rozwoju tej branży (m. in. Euro 2012, wsparcie w RPO na lata 2007-2013), wskazują na duże prawdopodobieństwo wzrostu chłonności turystycznego rynku pracy w regionie.

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Podstawy turystyki i rekreacji
 2. Ekonomika turystyki
 3. Geografia regionalna Polski i świata
 4. Organizacja turystyki w Polsce i na świecie
 5. Historia architektury i sztuki
 6. Regiony turystyczne świata
 7. Zagospodarowanie turystyczne
 8. Socjologia turystyki
 9. Warsztaty terenowe i targi turystyczne
 10. Informatyka w turystyce i rekreacji
 11. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 12. Regiony turystyczne Polski z elementami krajoznawstwa
 13. Zarządzanie w turystyce i rekreacji
 14. Prawo w turystyce
 15. Zasoby i produkty turystyczne regionu lubelskiego
 16. Marketing i promocja zasobów turystycznych
 17. Turystyka w zadaniach samorządu terytorialnego

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 484 h- 4 semestry, w tym:

- wykłady 230 h,
- konwersatoria- 194 h,
- praktyki/ warsztaty 60 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent nabędzie praktyczne umiejętności wspomagające  planowanie rozwoju infrastruktury turystycznej i organizacji różnych form turystyki.

Absolwent uzyska przygotowanie do: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki; obsługiwania i nawiązywania kontaktów oraz komunikowania się ze specjalistami z branży turystycznej; do podjęcia pracy w biurach podróży, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Absolwent pozna podstawy prawne w zakresie organizacji turystyki i zasady przygotowywania ofert turystycznych dla różnych grup odbiorców.

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!

————————————————————————————————————

Zdjęcia z wyjazdu na

TARGI TURYSTYCZNE ITB BERLIN

w dniach 8-11 marca 2012 roku

Prezentacje z panelu z pracodawcami dla specjalności Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie

Działania Lokalnej Organizacji Turystycznej

Działania Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Działania biura podróży Watra Travel

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...