Nowa specjalność na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

KARTOGRAFIA I GEOINFORMACJA

ADRESACI: Uczestnikami specjalności mogą być studenci geografii II stopnia studiów stacjonarnych,  którzy zainteresowani są pozyskaniem wiedzy i umiejętności z zakresu metod i technik opracowania i analizy map, tworzenia baz danych przestrzennych oraz analiz przestrzennych.  Ponadto specjalność ta jest skierowana do osób posiadających już podstawową wiedzę z zakresu kartografii i goinformacji pozyskaną na studiach geograficznych lub kierunkach pokrewnych I stopnia.

INFORMACJE O SPECJALIZACJI: Dynamiczny rozwój informatyki, mediów elektronicznych oraz Internetu sprawił, że tradycyjne sposoby opracowywania map, pozyskiwania i analizy informacji przestrzennej uległy istotnym zmianom w kierunku automatyzacji, komputeryzacji i informatyzacji. Kartografia i geoinformacja zostały włączone do branży z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych (IT). Informacja przestrzenna stała się ważnym i potrzebnym rodzajem informacji, bez której funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa będzie bardzo utrudnione.

W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów umiejących pozyskiwać, przekształcać, analizować i obrazować w formie map informację przestrzenną. Powyższe umiejętności, podbudowane wiedzą teoretyczną z zakresu metodyki opracowania map, tworzeniem baz danych, metod analiz przestrzennych stanowią podstawę programu kształcenia w ramach nowej specjalności. Większość zajęć na specjalności będzie prowadzona w pracowniach specjalistycznych: geomatycznej i teledetekcyjnej z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania. Wykładowcami, będą obok nauczycieli akademickich, również specjaliści, praktycy z różnych dziedzin wykorzystujących i stosujących kartografię i geoinformację w praktyce.

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Kartoznawstwo ogólne
 2. Oprogramowanie GIS
 3. Grafika i kompozycja mapy
 4. Kartografia matematyczna
 5. Metodyka kartografii
 6. Analiza i modelowanie przestrzenne
 7. Systemy nawigacyjne i kartografia mobilna
 8. Geostatystyka
 9. Podstawy fotogrametrii i geodezji
 10. Redakcja map i atlasów
 11. Zastosowanie teledetekcji w geoinformacji
 12. Reprodukcja kartograficzna
 13. Geoinformacyjne zasoby Internetu
 14. Historia kartografii

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 465 h- 4 semestry, w tym:
- wykłady 240 h,
- ćwiczenia- 225 h,
- praktyki 60 h,
- zajęcia fakultatywne prowadzone przez specjalistów, praktyków 90 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent specjalności oprócz wiedzy geograficznej będzie posiadał szczegółową wiedzę z zakresu kartografii i geoinformacji, będzie znał i rozumiał specyfikę pozyskiwania, przechowywania, udostępniania, analizowania i praktycznego wykorzystywania informacji przestrzennej. Ponadto absolwent posiądzie umiejętności posługiwania się wybranymi programami gis-wymi, kartograficznymi oraz teledetekcyjnymi. Szczególne umiejętności, które posiadać będzie absolwent to: opracowywanie i publikowanie w wielu mediach różnego rodzaju opracowań kartograficznych (mapy i atlasy analogowe, interaktywne, multimedialne, itp.), praktyczne wykorzystanie zasobów informacji przestrzenne w różnych dziedzinach życia.

Specjalność przygotowuje pracowników:

 • przedsiębiorstw  kartograficznych,
 • przedsiębiorstw geodezyjnych,
 • firm wykorzystujących systemy informacji przestrzennej i IT,
 • instytucji i urzędów administracji samorządowej,
 • firm wydawniczych,
 • uczelni wyższych.

Po ukończeniu tej specjalności absolwent może pracować m.in.: w instytucjach, urzędach, przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, działalnością gospodarczą i kulturową człowieka itp.

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE LUB ZAGRANICZNE!

Prezentacje z paneli z pracodawcami dla Kartografii i geoinformacji

Wydawnictwo Contact Media

dzialalnosc wydawnicza

GIS Expert

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...