Likwidowanie barier studentów niepełnosprawnych

ADRESACI: Studenci Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, a także inni studenci, którzy chcą się zaangażować w działania na rzecz wspólnego przekraczania barier w środowisku akademickim.

INFORMACJE O PUNKCIE: Najważniejszym zadaniem jednostki jest pomoc studentom w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów. Podejmowane działania mają przede wszystkim na celu wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, którzy mają dodatkowe potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

Punkt współpracuje ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”, które zrzesza na równych prawach studentów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Działaniom studenckim przyświeca przesłanie, że ograniczenia mogą być zasobem, który wyzwala kreatywność i motywację do przekraczania barier.

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI MOGĄ LICZYĆ NA TAKIE FORMY WSPARCIA JAK:
Bezpłatny transport – dowóz na zajęcia dydaktyczne dla tych studentów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność potrzebują specjalistycznego transportu.
Pomoc asystenta – obowiązki asystenta są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb studenta niepełnosprawnego.
Poradnictwo psychologiczne – spotkania z psychologiem w ramach, których studenci i ich rodziny mogą otrzymać fachową pomoc.
Poradnictwo prawne – studenci mogą skorzystać z profesjonalnych porad prawnych w zakresie: prawa ubezpieczeń społecznych, prawidłowego wypełniania wniosków pomocowych, prawa pracy w zakresie szczególnych uprawnień niepełnosprawnych, systemu składania odwołań od decyzji ZUS i postępowania sądowego w tym zakresie, sytuacji prawnej rodzin niepełnosprawnych i przysługujących im z tego tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Aktywność sportowa – współpraca z Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy organizacji bezpłatnych zajęć na pływalni.
Szkolenia – uczestnictwo w organizowanych szkoleniach pomaga studentowi uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne do rozwoju potencjału osobistego.
Lektorat języka angielskiego – możliwość skorzystania z bezpłatnych, dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Lektorat jest dostosowany do indywidualnych potrzeb studentów.
Wyjazdy szkoleniowo – rehabilitacyjne – wyjazdy w cenie dostępnej dla każdego studenta. Ich celem jest wzmacnianie i rozwijanie relacji między studentami UMCS, jak również jest to czas regeneracji sił po sesji zimowej.
Wyjazd adaptacyjny – ułatwia studentom włączenie się do społeczności akademickiej uczelni. W jego trakcie studenci otrzymują cenne informacje dotyczące studiowania.

———————————————————————————————————
Porady prawne i psychologiczne dla studentów niepełnosprawnych!
W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Studentów Niepełnosprawnych można skorzystać z profesjonalnych porad prawnych udzielanych przez radcę prawnego Pana  Piotra Kalbarczyka w zakresie:
- prawa ubezpieczeń społecznych,
- prawa pracy w zakresie szczególnych uprawnień niepełnoprawnych,
- prawidłowego wypełniania wniosków pomocowych,
- systemu składania odwołań od decyzji ZUS i postępowania sądowego w tym zakresie,
- sytuacji prawnej rodzin niepełnosprawnych i przysługujących im z tego tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
- założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury odbywają się w poniedziałki w godzinach od 16:00 do 18:30.

Dodatkowo studenci niepełnosprawni mogą skorzystać z profesjonalnych porad psychologicznych udzielanych przez mgr Dorotę Kaczmarkowską.

Dyżury odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych.  Zainteresowanych studentów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 609-370-032 lub emailowy  d.kaczmarkowska@wp.pl w celu ustalenia dokładnej godziny spotkania.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Dom Studencki Babilon
ul. Radziszewskiego 17 p.9 (parter)
20-036 Lublin
tel. (81) 537 58 90
punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...