Kursy zdalne z zakresu Geoinformacji

Podstawy geoinformacji- program kursu
Zarządzanie informacją przestrzenną- program kursu

Uczestnikami kursów zdalnych z zakresu Geoinformacji będzie 60 osób pracujących. Kursy te podzielone są na 2 bloki tematyczne:
1. „Podstawy geoinformacji”- odbiorcy-nauczyciele 30 os.
2. Zarządzanie informacją przestrzenną” -odbiorcy (ogółem 30 osób)- pracownicy administracji z sektora zarządzania kryzysowego, pracownicy biura planowania przestrzennego oraz instytucji związanych z ochroną środowiska.

Na każdy z bloków przewidziane jest 60 godzin zajęć dydaktycznych.
Realizacja kursów rozpocznie się w czwartym kwartale  2012 roku.

ADRESACI:

Uczestnikami kursów mogą być nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych (głównie geografii), pracownicy administracji z sektora zarządzania kryzysowego, pracownicy biur i wydziałów planowania przestrzennego, instytucji związanych z ochroną środowiska oraz inne osoby wykorzystujące w swojej pracy informację przestrzenną.

INFORMACJE O KURSACH:

Planowana jest organizacja kursów z zakresu „Podstaw geoinformacji” oraz „Zarządzania informacją przestrzenną”. Kurs z pierwszego tematu jest wprowadzeniem do szerokiego spektrum geoinformacji. Daje on ogólną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z tego zakresu. Absolwent kursu, będzie miał umiejętności przekazywania podstawowych systemach informacji przestrzennej oraz wykonywać proste zadania z tego zakresu.

Kursy na temat „Zarządzania informacją przestrzenną” dotyczą praktycznego wykorzystania informacji przestrzennej. Program będzie obejmował zagadnienia tworzenia, zarządzania, aktualizowania i udostępnia informacji przestrzennej oraz wykonywania podstawowych analiz. Absolwenci kursu pozyskają wiedzę i umiejętności praktyczne na temat wykorzystania GIS-u w swojej pracy zawodowej.

Oba kursy będą prowadzone metodami i technikami kształcenia na odległość wykorzystując łącza internetowe, tzw. e-laerning. W ciągu trwania dwusemestralnego kursu planowane są jedynie trzy spotkania bezpośrednie z prowadzącymi. Bieżący kontakt z prowadzącymi będzie odbywał się za pomocą Internetu. Przewidywane jest zorganizowanie po 3 kursy na przedstawione tematy. Rozpoczęcie pierwszej edycji planowane jest w październiku 2012 r.

Każdy uczestnik kursu otrzyma najaktualniejszą wersję programu GIS (wersja edukacyjna okresowa) oraz podręcznik. Od kandydatów będzie wymagane posiadanie umiejętności pracy w Internecie oraz obsługi kilku dowolnych programów (np. edytor tekstu, edytor baz danych, programy graficzne, itp.).

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...