Język specjalistyczny hiszpański

ADRESACI:

Specjalizacja przeznaczona jest dla studentów studiów I stopnia (rozpoczynających II rok) na Wydziale Humanistycznym, w szczególności kierunków: Filologia iberyjska, Filologia romańska.

INFORMACJE O SPECJALIZACJI:

Celem zajęć jest doskonalenie praktycznej znajomości języka hiszpańskiego w zakresie języka specjalistycznego używanego w pracy zawodowej oraz przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, specyficznych dla sektorów, zawodów i stanowisk.

Zajęcia rozwijają umiejętności:

  • poprawnego stosowania terminologii specjalistycznej
  • prowadzenia korespondencji handlowej (sporządzanie notatek handlowych, sprawozdań, raportów, prezentacji)
  • prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji
  • czytania, analizy i tłumaczenia tekstów z dziedziny ekonomii i marketingu, finansów, prawa, mediów i polityki, turystyki

Zajęcia prowadzone są w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.

PROGRAM NAUCZANIA:

  1. Język handlu, marketingu i reklamy
  2. Język prawniczy i administracyjny
  3. Język w turystyce
  4. Język ekonomii i finansów
  5. Język mediów i polityki
  6. Przekład tekstów specjalistycznych

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 480 h- 4 semestry, w tym:

- ćwiczenia- 420 h,
- praktyki 60 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent programu zostanie merytorycznie i językowo przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy w sytuacjach komunikacji z obcokrajowcami. Będzie posiadał praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku hiszpańskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych. Będzie go charakteryzowała praktyczna znajomość sektora usług turystycznych i odpowiednie umiejętności komunikacyjne, związane z organizacją, strukturą i geografią turystyki. Wiedza i umiejętności praktyczne absolwenta mogą zostać wykorzystane zawodowo w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w instytucjach świadczących usługi turystyczne, w administracji, a także w mediach i instytucjach kultury.


Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...