Zarządzanie w kulturze

Wywiad dotyczący specjalizacji „Zarządzanie w kulturze”

Liczba godzin: 420, 3 nabory x 15 osób (razem 45 osób)

ADRESACI:

Studenci I stopnia Wydziału Humanistycznego (rozpoczynający II rok), zainteresowani perspektywą zawodową pracy menedżera w sektorze kultury (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe). Osoby zainteresowane poznaniem ustawodawstwa kulturalnego, ochrony własności intelektualnej oraz polityki kulturalnej Polski i Unii Europejskiej, a także nabyciem wiedzy i umiejętności pozwalających na zarządzanie projektami kulturalnymi (wyszukiwanie źródeł finansowania, merytoryczne i finansowe przygotowywanie projektów, przeprowadzanie imprez, ewaluacja i rozliczanie).
W przypadku nieskompletowania grupy możliwe jest przyjęcie osób z innych wydziałów UMCS.

INFORMACJE O SPECJALIZACJI:

Celem specjalizacji jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy menedżera w sektorze kultury (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe). Absolwent otrzyma wiedzę ogólną i specjalistyczną, a także nabędzie praktyczne umiejętności, które pozwalają na kierowanie małymi zespołami zadaniowymi, umiejętność aplikacji i zarządzania projektami.

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Podstawy zarządzania
 2. Zarządzanie projektami kulturalnymi. Organizacja imprez
 3. Marketing w działalności kulturalnej
 4. Instytucje kultury i polityka kulturalna (w tym hospitacje różnych typów placówek oraz jednostek zarządzających)
 5. Projektowanie społeczno-kulturowe (w tym praktyka planowania, pisanie komercyjnych i niekomercyjnych projektów odnoszących się do planowania pracy, finansowania itp.)
 6. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrona własności intelektualnej
 7. Sztuka wystąpień publicznych (zajęcia warsztatowe)
 8. Kultura jako kapitał i marka
 9. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
 10. Główne tendencje rozwoju kultury na przełomie XX i XXI wieku
 11. Kultura i turystyka
 12. Podstawy dyplomacji kulturalnej

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 450 h- 4 semestry, w tym:

- wykłady 150 h,
- ćwiczenia- 270 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent będzie posiadał następujące kompetencje w dziedzinie „zarządzanie w kulturze”:

 • zna podstawy zarządzania, w tym zarządzania projektami kulturalnymi,
 • potrafi zastosować różne formy marketingu kultury w organizowaniu imprez kulturalnych,
 • posiada wiedzę z zakresu ustawodawstwa kulturalnego, ochrony własności intelektualnej oraz polityki kulturalnej Polski i Unii Europejskiej,
 • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zarządzanie projektami kulturalnymi (wyszukiwanie źródeł finansowania, merytoryczne i finansowe przygotowywanie projektów, przeprowadzanie imprez, ewaluacja i rozliczanie),
 • zna i potrafi wykorzystać potencjał kulturowy najbliższego otoczenia do celów promocyjnych i turystycznych,
 • rozumie potrzebę międzynarodowej wymiany kulturalnej, zna metody promocji kultury polskiej za granicą i potrafi je zastosować w projektach kulturalnych.

Absolwent będzie miał możliwość zatrudnienia jako:

 • menedżer w sektorze kultury (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe);
 • osoba zarządzająca projektami kulturalnymi;
 • osoba zajmująca się organizacją imprez kulturalnych.

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...