FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy dodatkowa specjalizacja jest bezpłatna?

Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co oznacza, że wszystkie specjalizacje są bezpłatne.

Dla kogo przeznaczone są specjalizacje w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy?

W roku akademickim 2011/2012 zostały uruchomione na Wydziale Humanistycznym następujące nowe specjalizacje:

 1. Realizowane na studiach I stopnia (dla studentów Wydziału Humanistycznego kończących I rok- lub w przypadku wolnych miejsc- dla studentów pozostałych wydziałów UMCS)
  1. Cyberkultura
  2. Zarządzanie danymi w instytucjach i firmach
  3. E-edytorstwo
  4. Język specjalistyczny francuski
  5. Język specjalistyczny hiszpański
  6. Komunikacja urzędowa i biznesowa
  7. Kultura przekazu i techniki audiowizualne
  8. Nowe technologie w społeczeństwie informacji i wiedzy
  9. Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie
  10. Regionalistyka
  11. Zarządzanie w kulturze
 2. Realizowane na studiach II stopnia (dla studentów rozpoczynających II stopień na Wydziale Humanistycznym- lub w przypadku wolnych miejsc- dla studentów pozostałych wydziałów UMCS)
  1. Etnolingwistyka słowiańska
  2. Przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie tłumacza symultanicznego w języku angielskim lub niemieckim
  3. Bałkanistyka
  4. Przeszłość w mediach – mediatyzacja historii
  5. Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesność

Czy mogę wybrać specjalizację z projektu zamiast specjalizacji na moim macierzystym kierunku?

Specjalizacje w ramach projektu wybierane są jako dodatkowe, co oznacza, że student przez 4 semestry realizuje program 2 specjalizacji jednocześnie. Student otrzyma jeden indeks wraz z kartami okresowych osiągnięć z każdej specjalności i będzie musiał w normalnym trybie uzupełniać je wpisami z zaliczeń i egzaminów.

Co będzie decydowało o przyjęciu na dodatkową specjalizację?

W zakładce „do pobrania” (górny panel witryny) zamieszczony został regulamin zadania 2, który dokładnie mówi o zasadach kwalifikacji na poszczególne specjalizacje. Zwracamy uwagę, iż w przypadku dwóch osób z taką samą liczbą punktów zakwalifikowana zostanie kobieta, gdyż projekty unijne zakładają wyrównywanie szans. W przypadku dwóch kobiet ostatecznie decydować będzie data zapisu, więc radzimy nie pozostawiać kwestii złożenia formularza na ostatnią chwilę.

Kiedy będą odbywały się zajęcia?

Dodatkowa specjalizacja realizowana będzie równolegle z macierzystym kierunkiem przez 4 semestry. Zajęcia będą odbywały się w dni powszednie, a plany zajęć na Wydziale Humanistycznym zostaną opracowane w taki sposób, by nie pokrywały się one w czasie z zajęciami na kierunku macierzystym.

Czy przewidziane są egzaminy, zaliczenia oraz pisanie pracy dyplomowej w ramach specjalizacji?

W ramach poszczególnych przedmiotów będą odbywały się normalne zaliczenia i egzaminy. Na zakończenie toku studiów student napisze jedną pracę dyplomową i będzie zdawał jeden egzamin dyplomowy w ramach specjalności podstawowej, tzn. wybranej jako pierwszej.

Do podstawy ustalenia wyniku studiów brana będzie pod uwagę średnia ocen ze wszystkich zaliczonych a czasie studiów przedmiotów.

Jaka średnia będzie wliczana do stypendium naukowego?

Do stypendium za wyniki w nauce brana będzie średnia wszystkich ocen uzyskanych w zaliczonych semestrach, a więc z obu specjalizacji.

Masz dodatkowe pytania? Pytaj, na wszystkie odpowiemy.
Adres poczty: projekt@umcs.pl

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...