E-edytorstwo

Liczba godzin:420, 3nabory x2 grupy x15 osób (razem 90 osób)

ADRESACI:

Specjalność przeznaczona jest dla studentów studiów I stopnia na Wydziale Humanistycznym (rozpoczynających II rok). W przypadku nieskompletowania grupy możliwe jest przyjęcie osób z innych wydziałów UMCS.

INFORMACJE O SPECJALNOŚCI:

W programie specjalności znajdzie się wiele przedmiotów informatycznych (programowanie komputerowe, infografika i grafika komputerowa czy twórcze projektowanie), w wymiarze, który pozwoli czuć się absolwentowi bezpiecznie i kompetentnie w większości firm, wykorzystujących zaawansowane oprogramowanie i sieć jako instrumentarium w swojej działalności.

Przedmiot Podstawy komunikacji społecznej pozwoli studentowi stać się komunikatywnym i zrozumieć skomplikowaną i rozległą przestrzeń komunikacji, Historia książki i Historia druku stanowią niezbędne podstawy dla zrozumienia przemian, zachodzących w drukarstwie na przestrzeni wieków oraz poznania podstawowych reguł, rządzących nimi od zarania dziejów czcionki drukarskiej. Z kolei blok zajęć, złożony z Tekstologii edytorskiej i Korekty i adjustacji tekstów, pozwoli uczestnikom poznać i opanować zasady i normy obowiązujące w „Galaktyce Gutenberga”. Taki sam charakter, z przeniesieniem umiejętności w świat „Społeczeństwa sieci” mają kolejne przedmioty: Marketing, reklama i promocja oraz Estetyka w edytorstwie. Oprócz reguł, stosowanych w pracy edytorskiej, niezwykle ważna jest także znajomość przepisów prawnych, dlatego program specjalizacji dopełnia Prawo autorskie.

Wszystkie przedmioty będą prowadzone przez specjalistów w wymienionych dziedzinach z UMCS oraz praktyków edytorstwa z firm, zajmujących się tą działalnością na co dzień. Opanowane na zajęciach wiedzę i umiejętności każdy student będzie mógł skonfrontować z rzeczywistością rynkową w czasie praktyk redakcyjnych.

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Podstawy komunikacji społecznej
 2. Historia książki
 3. Historia druku
 4. Programowanie komputerowe
 5. Twórcze projektowanie
 6. Infografika i grafika komputerowa
 7. Tekstologia edytorska
 8. Korekta i adjustacja tekstu
 9. Marketing, reklama, promocja
 10. Praktyki redakcyjne
 11. Prawo autorskie
 12. Estetyka w edytorstwie

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 420 h- 4 semestry, w tym:

- wykłady 90 h,
- ćwiczenia- 270 h,
- praktyki 60 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent specjalności E-edytorstwo przygotowany jest do fachowego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu redaktora w wydawnictwach, redaktora prasowego, redaktora stron internetowych, a także do pracy na innych stanowiskach w firmach związanych z mediami, komunikacją społeczną, reklamą, promocją i public relations. Ma on wiedzę i umiejętności umożliwiające mu podjęcie tego rodzaju pracy, a następnie poprzez podnoszenie swoich kompetencji i zdobywane doświadczenie może obejmować stanowiska kierownicze i zarządzać redakcjami instytucji wydawniczych i medialnych, a także większymi strukturami organizacyjnymi.

Absolwent zna i rozumie tendencje rozwojowe współczesnych zasad i norm edytorskich, redakcyjnych i wydawniczych, docenia i rozumie rolę nowych technologii w różnych aspektach funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Dzięki wykształceniu humanistycznemu dobrze orientuje się we współczesnych horyzontach ideologii, kultury, psychologii i ekonomii, rozumie wagę postrzegania zjawisk współczesności przez pryzmat historii i sztuki. Swój profesjonalizm wspiera postawą humanisty, dbałego o klasę zachowania i kulturę językową, atrakcyjność i skuteczność wypowiedzi, oraz wie, że redagowanie i edytorstwo oprócz praktycznego zawodu są także rodzajem twórczości i sztuki użytkowej.

Absolwent specjalności E-edytorstwo potrafi samodzielnie podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych, a także rozwiązywać trudne problemy zawodowe oraz okazywać radość z sukcesów innych i komunikować się uprzejmie, asertywnie i prospołecznie.

Jest w szczególności sumiennie przygotowany do pracy redakcjach oraz działach promocji i marketingu. Dokonując wyboru treści programowych, posiadł interesujące go sprawności m.in. w zakresie programowania komputerowego, infografiki i grafiki komputerowej, projektowania komputerowego, adiustacji i korekty tekstu. Zapoznał się m.in. z podstawami komunikacji społecznej, historią książki i druku, prawem autorskim, marketingiem, reklamą i promocją oraz estetyką w redakcji i edytorstwie. Odbył także praktyki zawodowe.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!

Prezentacje z panelu z pracodawcami dla e-edytorstwa

Komputer w pracy redaktora

Praca w Practical Photoshop

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...