Bałkanistyka

Liczba godzin: 420,3 nabory x15 osób (razem 45 osób)

ADRESACI:

Specjalność skierowana jest do studentów UMCS studiów II stopnia (I roku) różnych kierunków – humanistycznych, politologicznych, przyrodniczych, np. slawistyka, historia, kulturoznawstwo, romanistyka, politologia, studia wschodnioeuropejskie, stosunki międzynarodowe, geografia, turystyka i rekreacja i in.

INFORMACJE O SPECJALNOŚCI:

Specjalność otwarta dla wszystkich studentów II stopnia kierunków prowadzonych na UMCS. W ramach specjalności przewidziane są wykłady dotyczące różnych aspektów regionu bałkańskiego, (historia, współczesność, lektoraty języków ligi bałkańskiej, warsztaty folklorystyczne, imprezy kulturalne, ekspedycje do krajów bałkańskich).

Dlaczego student powinien się tym zainteresować? Ma możliwość nauczenia się języka bułgarskiego, serbskiego, rumuńskiego lub greckiego, poznania kultury, historii i literatury bałkańskiej, a także wyjazdu na trzytygodniową wycieczkę na Bałkany.

Zajęcia będą realizowane przez Kadrę naukowo-dydaktyczną UMCS od 30 lat prowadzącą studia bułgarystyczne oraz specjaliści z innych uczelni w kraju. Kontakty z uczelniami na Bałkanach (np. w Bułgarii, Rumunii, Serbii, Grecji) pozwolą zapewnić jeszcze wyższą jakość kształcenia studentów.

Ukończenie studiów na Specjalności „Bałkanistyka” wyposaża w wiedzę, kompetencje i postawy poszerzające możliwości zatrudnienia i wykonywania zawodów związanych z regionem bałkańskim – (możliwość podjęcia pracy w biurach podróży, w filiach bałkańskich firm w Polsce i polskich na Bałkanach, w polskich placówkach dyplomatycznych na Bałkanach, ośrodkach etnograficznych, instytutach badawczych, etc., etc.).

PROGRAM NAUCZANIA:

  1. Wstęp do bałkanoznawstwa
  2. Historia Półwyspu Bałkańskiego w zarysie
  3. Wiedza o współczesnych Bałkanach
  4. Literatura narodów bałkańskich
  5. Kultura bałkańska
  6. Lektorat I języka bałkańskiego (bułgarski)
  7. Lektorat II języka bałkańskiego (rumuński, grecki, serbski)

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 420 h- 4 semestry, w tym:

- wykłady 120 h,
- konwerstoria- 300 h.

Program studiów przewiduje warsztaty folklorystyczne i wycieczkę kulturoznawczo-poznawczą po krajach bałkańskich.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci specjalności będą posiadać:

1) bogatą wiedzę z zakresu historii, języka, literatury i kultury narodów bałkańskich, zasób informacji o współczesnych realiach Półwyspu Bałkańskiego, własne doświadczenie związane z regionem bałkańskim;

2) umiejętności praktyczne, np. możliwość posługiwania się przynajmniej dwoma językami bałkańskimi, rozpoznawania i analizowania zjawisk bałkańskich;

3) odpowiednie postawy wobec Półwyspu Bałkańskiego pozwalające im rozumieć i szanować historię, tradycję i różnorodność kulturowo-etniczną i religijną narodów bałkańskich. W wyniku tego osoby kończące kurs uzyskują szersze perspektywy zawodowe i intelektualne oraz większe możliwości zatrudnienia, gdyż coraz wyraźniejsze jest zainteresowanie pracodawców specjalistami w tej dziedziny wiedzy. Absolwenci specjalności bałkanistycznej będą mogli podejmować pracę w ośrodkach etnograficznych, w agencjach turystycznych, biurach podróży, w bibliotekach, w szkołach wyższych i instytutach badawczych, w filiach bałkańskich firm w Polsce i polskich na Bałkanach, w polskich placówkach dyplomatycznych na Bałkanach.

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...